Giroprotec

Qui som

Control de plagues, control d'aus, desratització, desinsectació i protecció d'edificis

Som una societat moderna i dinàmica, amb molta experiència en el sector mediambiental. Empresa de serveis dedicada al control de plagues, tant de la sanitat pública com la fitosanitària, inscrita en el registre oficial d’establiments amb el número 0037CAT-EGI/0037CAT-SGI. Degut a la competència en el sector la nostra empresa s’especialitzà en el control d’aus i protecció d’edificis contra aquestes amb personal qualificat i tècnics experts.

Amb les noves tecnologies, materials i biocides d’última generació i la professionalitat del nostre personal, combinats amb l’estudi biològic de les plagues sofertes, ens fa ésser una empresa de control dirigit, o sigui, que no només apliquem productes químics sinó que, s’estudia l’origen/causa de la plaga i la seva eradicació, respectant al màxim el medi ambient i l’entorn. La formació continua, l’actualització de sistemes i la millora continua del servei ens fa ser diferents a la resta.

 

El que ens compromet i l’objectiu de la nostra empresa es la satisfacció del client i fer de que se n’oblidi de la plaga que ha sofert.

Control d'Aus

Les aus s’han adaptat molt bé al nostre medi urbà, degut per l’efecte hivernacle de les ciutats i pobles, i, per la disposició d’aliments deguts als residus i deixalles de les persones. Han trobat en els nostres habitatges o establiments refugi, utilitzant-los per fer-hi estada i cria, malmetent les nostres façanes, teulades, canals pluvials, etc. S’ha de tenir en compte que hi ha espècies d’aus que són vectors de malalties, el síndrome de la grip aviar, microsporidia, etc. ja que son portadores de virus i bacteris als quals elles son immunes. És per això que hem de tenir especial cura del tipus d’au que estem patint al nostre habitatge.

Espècies d'aus que controlem:

  • Gavines (Larus argentatus): Control població
  • Coloms (Columba livia): Control d’adults i població
  • Estornells (Sturnus vulgaris): Foragitament

Sistemes emprats:

  • Control de població: reducció de la població adulta, coloms i tórtores, mitjançant captures d’individus amb el nostre sistema patentat, Giroprotec SAC®, totalment autònom sense estrès ni patiment. En el control de gavians es realitza mitjançant la detecció i punció dels ous en època de cria.
  • Emissors bioacústics: emissors de sons digitals per foragitar i desplaçar les aus, específic per estornells i gavians, de les zones a controlar.
  • Falconeria: Utilització de depredadors naturals ensinistrats per foragitar aus en espais oberts i zones de cria.

 

Realitzem censos de població, campanyes dirigides a la ciutadania, estudis sobre l’impacte d’aus en els nuclis i de les zones de risc i refugi...

Protecció d'Edificis

Les aus s’han adaptat molt bé al nostre medi urbà, degut per l’efecte hivernacle de les ciutats i pobles, i, per la disposició d’aliments deguts als residus i deixalles de les persones. Han trobat en els nostres habitatges o establiments refugi, utilitzant-los per fer-hi estada i cria, malmetent les nostres façanes, teulades, canals pluvials, etc. S’ha de tenir en compte que hi ha espècies d’aus que són vectors de malalties, el síndrome de la grip aviar, microsporidia, etc. ja que son portadores de virus i bacteris als quals elles son immunes. És per això que hem de tenir especial cura del tipus d’au que estem patint al nostre habitatge.

Sistemes emprats:

  • Emissors bioacústics: emissors de sons digitals per foragitar aus, per desplaçar-los del nostre habitatge o establiment. (sistema Giroprotec Sound)
  • Xarxes ornitològiques: instal·lació per evitar l’entrada al nostre habitatge o establiment. Es poden realitzar grans instal·lacions amb aquest sistema, com naus, patis, voltes, teulades, etc. Disposem de xarxes específiques per cada tipus d’au i varietat de colors per tal de garantir el mínim impacte visual. (treballs amb xarxes ornitològiques)
  • Barreres físiques: instal·lació per evitar l’estada i aniament de les aus al nostre habitatge, amb aquests sistemes es poden cobrir grans superfícies com cornises, canals, façanes, balconades, etc. ja sigui amb el sistema de punxes, cablejat amb molles, elèctric, etc. Estudiem el tipus de sistema a utilitzar depenent el tipus d’establiment a realitzar, alçada de l’habitatge, assiduïtat de l’au al medi, etc. garantint el mínim efecte visual en el sistema emprat. (treballs amb barreres físiques)

Tecnonet Air

Síndrome de l’edifici malalt: Giroprotec , SL adquireix en exclusiva el sistema Tecnonet-air® a la Catalunya nord per combatre’l.

 

L'Organització Mundial de la Salut defineix el síndrome de l’edifici malalt (SEM) com un conjunt de malalties originades o estimulades per una mala ventilació, poc manteniment als conductes de climatització, la descompensació de temperatures, les càrregues iòniques i electromagnètiques, les partícules en suspensió, els gasos i vapors d’origen químic i els bio aerosols, unes partícules transportades per l’aire constituïdes per éssers vius (bacteris, fongs, protozous o virus) que han estat alliberades alhora per un ésser viu.
La síndrome de l’edifici malalt és un problema estès a tot el món i no afecta solament edificis d’oficines sinó que també es pot donar en qualsevol altre edifici públic, escoles i escoles bressols, hospitals, residències, hotels i centres comercials. L’OMS estima que afecta el 30% dels edificis moderns i que causa molèsties al 10-30% dels seus ocupants.

Milers de treballadors d’arreu del món pateixen el síndrome de l’edifici malalt, una sèrie de símptomes que apareixen al cap d’una estona d’entrar a l’edifici i que, tot i que poden desaparèixer quan s’abandona, cada any causen pèrdues milionàries en concepte d’absentisme i baixes laborals. El sistema que ha adquirit l’empresa Giroprotec, SL, Tecnonet-air®, es basa en un sistema complert, patentat i únic, de visualització i anàlisis d’instal·lacions de climatitzacions, de la neteja i desinfecció d’aquestes, eliminant virus, bacteris, fongs i llevats, a més a més de la detecció d’anomalies de construccions, tal com esquerdes o acumulacions als interiors dels conductes.

El sistema de neteja es format per un conjunt d’aspiradors de 9Kw de potència i un mòdul d’impulsió, patentat, comprès per filaments i aire comprimit que el fan ésser el més efectiu per tot tipus de conductes, sense danyar les superfícies. La desinfecció es realitza de la manera més ecològica possible, sense agents químics ni contaminants, amb un robot que conté emissors de raigs ultraviolada de banda curta (UV-C), el qual trenca el creixement reproductiu de qualsevol microorganisme. Tot això, es corrobora amb informes d’analítiques per un laboratori de prestigi.

Desratitzacions

La desratització té per objecte l'eliminació del problema que ocasionen els rosegadors en la nostra vida quotidiana, ja sigui en malmetre el nostre benestar, les nostres estructures i materials del nostre habitatge, i alhora evitar que utilitzin la nostra vivenda fins convertir-la en la seva. Les espècies a controlar serien els múrids, rates i ratolins (rattus norvegicus, rattus rattus, mus musculus).
Hi ha diferents mètodes pel seu control i eradicació: per una banda tindríem el passiu, que consisteix en posar-li impediments en el nostre medi per tal d'evitar l'entrada, la nidificació i l'alimentació de les rates i  ratolins.

Amb aquest sistema o mètode minimitzaríem l’ utilització de productes químics per controlar aquesta espècie respectant el medi ambient. I per altra banda, hi ha el mètode actiu, que consisteix en medis mecànics i químics, amb trampes per la captura o amb rodenticides pel seu control i eliminació.
Els nostres productes emprats pel control de rosegadors son d’última generació, amb lo qual amb una sola ingesta ens assegurem l’efectivitat d’aquest. Tot això utilitzat per personal qualificat amb els respectius carnets de manipuladors i aplicadors de productes biocides.

Desinsectacions

En la desinsectació es té per objecte el control i l'eliminació de les plagues d’artròpodes nocius, o sigui, aquests insectes pertorbadors que ens trobem tant adaptats al nostre medi.  
Al igual que en les desratitzacions hi ha diferents mètodes i productes cada vegada més selectius, tot basant-se en el control dirigit, per tal de valorar l’origen/causa de la plaga i la utilització del producte i la tècnica més adient amb el menor impacte mediambiental.
La sistemàtica de control es valorar en primer lloc les instal·lacions, reconeixement de l'espècie i estudi de la plaga i el seu comportament. 

Després es realitza el pla de control amb les mesures a realitzar, ja siguin biològiques, físiques i/o químiques, per la seva eradicació. D'aquesta manera ens assegurem d'utilitzar els menys productes químics possibles en el control d'insectes.
Existeixen productes molt específics per cada tipus d’espècie a combatre, ja siguin, mecànics, d’ultraviolada, repel·lents, químics, etc. Tots els nostres productes estan registrats a la Salud pública i compleixen tots els requisits designats pel departament competent, alhora el nostre personal està format i qualificat per l’ús de productes biocides amb els seus respectius carnets.

Desinfeccions

La desinfecció, molt utilitzada en fàbriques, zones de manipulació d’aliments, sales d’emmagatzematge, escorxadors, espais públics, etc., té l’objectiu d’eliminar virus i bacteris, així com esterilitzar les zones de preparació a on es manipulen aliments i sanejament d’ambients en zones d’oficines i fàbriques.

Aquesta es procedeix amb productes específics desinfectants d'ampli espectre contra bacteris i virus. Hi ha productes específics per la indústria alimentària, regulats per salut pública i específics per la desinfecció d'ambients i desodorització, així assegurem espais nets i desinfectats, aquests són els emprats en oficines i espais públics.
Alhora disposem del sistema Tecnonet-Air® en exclusiva a Catalunya per la neteja i desinfecció dels conducte d’aire condicionat.

Serveis
Control d'aus
Protecció d'edificis
Control Integral DDD
Neteja i desinfecció de conductes d'aire
Contacte
C/Roques Altes, 14
17007 Girona
Tel. 972 17 13 06

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis segons les seves preferències. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.

Top